2366שידת גרוטאות מעץ 9 מיכלים

ג 87 ס”מ | ר 81 ס”מ | ע 35 ס”מ