2367שידת גרוטאות מעץ 6 מיכלים

ג 80 ס”מ | ר 55 ס”מ | ע 35 ס”מ