2444שולחן תוכן קומפלט

ג 52 ס”מ | ר 120/150 ס”מ | ע 40 ס”מ