2445שולחן תוכן מעץ

ג 59 ס”מ | ר 150 ס”מ | ע 40 ס”מ