2362שולחן מדע וחשבון

ג 120 ס”מ | ר 120 ס”מ | ע 40 ס”מ