2361פינת תפילה מפוארת

ג 190 ס”מ | ר 66 ס”מ | ע 70 ס”מ