2206פינת קריאה לטף

ג 8 ס”מ | ר 170 ס”מ | ע 170 ס”מ