2550ערכת שיווי משקל גליל 7 חלקים

ג 50 ס"מ | ר 80 ס"מ | ע 120 ס"מ