2530-2531ערכת טיפוס וגלישה בסיסית

מידות 205/50/40 ס”מ – מק"ט 2530
מידות 220/60/50 ס”מ – מק"ט 2531