2450עגלת מזרונים מחולקת

ג 120 ס”מ | ר 120 ס”מ | ע 64 ס”מ