2283ספריה 8 מדורים מדורגת

ג 80 ס”מ | ר 120 ס”מ | ע 50 ס”מ