2282ספריה 6 מדורים

ג 80 ס”מ | ר 120 ס”מ | ע 52 ס”מ