2280ספריה 5 מדורים + דלתות

ג 80 ס”מ | ר 150 ס”מ | ע 40 ס”מ