2466מתקן לבקבוקים ומוצצים

ג 30 ס”מ | ר 50 ס”מ | ע 40 ס”מ