2210מיטת בובה קטנה

ג 24 ס”מ | ר 50 ס”מ | ע 28 ס”מ