2139מטבח משולב 2 מטר (ירוק)

ג 90 ס”מ | ר 200 ס”מ | ע 40 ס”מ