2105מדף כפול מעוצב

ג 50 ס”מ | ר 100 ס”מ | ע 30 ס”מ