2434-2435-2436לוח תוכן מסגרת צבעונית

ג 60 ס”מ | ר 80 ס”מ | מק"ט 2434

ג 608 ס”מ | ר 120 ס”מ | מק"ט 2435

ג 120 ס”מ | ר 240 ס”מ | מק"ט 2436

צבעים: