2440-2441-2442לוח תוכן מסגרת אלומניום

ג 60 ס”מ | ר 80 ס”מ | מק"ט 2440

ג 608 ס”מ | ר 120 ס”מ | מק"ט 2441

ג 120 ס”מ | ר 240 ס”מ | מק"ט 2442