3760-3761-3762לוח שעם מסגרת עץ

ר 60 ס”מ | א 80 ס”מ | מק"ט 3760
ר 80 ס”מ | א 120 ס”מ | מק"ט 3761
ר 120 ס”מ | א 240 ס”מ | מק"ט 3762