3763-3764-3765לוח שעם מסגרת אלומניום

ר 60 ס”מ | א 80 ס”מ | מק"ט 3763
ר 80 ס”מ | א 120 ס”מ | מק"ט 3764
ר 120 ס”מ | א 240 ס”מ | מק"ט 3765