2294כוננית ספרים משופעת

ג 80 ס”מ | ר 120 ס”מ | ע 30 ס”מ