3659כוננית דלתות 40 ס"מ

ג 205 ס”מ | ר 80 ס”מ | ע 30 ס”מ