2295כוורת ספרים מדורגת

ג 127 ס”מ | ר 120 ס”מ | ע 30 ס”מ