2012ארונית 8 מיכלים

ג 86 ס”מ | ר 72 ס”מ | ע 40 ס”מ

צבעים לבחירה: מגרה / גל / ידית