2474ארונית 4 דלתות + מנעולים

ג 205 ס”מ | ר 80 ס”מ | ע 40 ס”מ