2017ארונית 18 מיכלים

ג 124 ס”מ | ר 107 ס”מ | ע 40 ס”מ

צבעים לבחירה: מגרה / גל / ידית