2371ארונית אחסון 6 מיכלים + מסגרת אחסון

ג 58 ס”מ | ר 103 ס”מ | ע 40 ס”מ