2365ארון 16 מיכלים מסתובב

ג 87 ס”מ | ר 60 ס”מ | ע 60 ס”מ