2448ארון סגור ל 10- מזרונים + אחסון

ג 200 ס”מ | ר 110 ס”מ | ע 65 ס”מ