2465ארון בקבוקים ומוצצים

ג 64 ס”מ | ר 60 ס”מ | ע 30 ס”מ